GRAVAREA DESENELOR ȘI INSCRIPȚIE PE MONUMENT GR.0007 — ISM-GRANIT